Soğurma nedir?

Madde veya enerjinin bir ortamda kısmen yakalanması. Madde, özellikle gaz absorbsiyonunun kimyasal işlemlerde büyük önemi vardır. Gaz absorbsiyonunda gaz veya gaz karışımı bir sıvıdan geçirilir veya sıvı ile yakın temasa getirilir. Ürünlerin geri kazanılması ve hava kirliliğinin önlenmesinde gaz absorbsiyonu önemli bir yer tutar.

Mesela, kükürtlü yakıtların yanmasından hasıl olan hava kirletici SO 2 gazı su ile absorbe edilir.

Herhangi bir enerji dalgası (ses, ışık, elektromanyetik vs.) bir ortamdan geçerken dalganın genliği sürekli olarak düşer. Enerji çok düşük seviyede soğurulursa, ortam söz konusu ışınıma saydamdır, denir; enerjinin tamamının soğurulması durumunda ise ortam opak olarak tanımlanır. Aslında bütün saydam maddeler belirli bir ölçüde soğurma etkisi gösterir. Ayrıca absorbsiyonda geçimlilik de söz konusudur. Bazı dalga boyları soğurulurken bazıları ortamı geçer. Mesela, cam güneş ışığındaki ultraviyolet ışınları soğurur. Soğurma neticesinde ortamın sıcaklığı artar.

Sözlükte "soğurma" ne demek?

1. Soğurmak eylemi, emme, massetme.
2. Katı ya da sıvı bir maddenin bir gazı, ışığı içine alması, emmesi.
3. Bir ortamın ışık erkesini belli nicelikte emmesi olayı.

Soğurma kelimesinin ingilizcesi

n. sorption

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç